صنایع هنریمقایسه کالا (0)


بافت پوتین

بافت پوتین

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

160,000 تومان قیمت بدون مالیات: 160,000 تومان

دمپایی روفرشی

دمپایی روفرشی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

صندل لژدار

صندل لژدار

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

160,000 تومان قیمت بدون مالیات: 160,000 تومان

کفش دستباف گیوه

کفش دستباف گیوه

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

کیف بافتنی

کیف بافتنی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

160,000 تومان قیمت بدون مالیات: 160,000 تومان

کیف نمدی

کیف نمدی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

کیف و کفش

کیف و کفش

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

170,000 تومان قیمت بدون مالیات: 170,000 تومان

کیف و کفش

کیف و کفش

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

170,000 تومان قیمت بدون مالیات: 170,000 تومان

کیف پارچه ای از جنس پارچه کتان

کیف پارچه ای از جنس پارچه کتان

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

کیف کنفی

کیف کنفی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

کیف کنفی

کیف کنفی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

گیوه سنتی

گیوه سنتی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

گیوه سنتی

گیوه سنتی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

گیوه سنتی

گیوه سنتی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

گیوه سنتی

گیوه سنتی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر:فروش محصولات هنری جهت حمایت از هنر و کالای ایرانی در فروشگاه کیش تک، پردیس..

130,000 تومان قیمت بدون مالیات: 130,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)